COLOR OBSTACLE RUSH 2020

Ju tidigare du beställer, desto billigre är priset!

Vi ser fram emot att träffa dig!

Color Obstacle Rush Sverige

I ANMÄLNINGSAVGIFTEN INGÅR:

  • Inträde till världens roligaste löpevenemang!
  • Evenemangets egen t-shirt
  • En egen färgpåse
  • Medalj
  • En sjukt kul uppvärmning (arrangeras med 30 min mellanrum)
  • En oförglömligt färgglad målgångsfestival

Color Obstacle Rush Sverige

ÅLDERSGRÄNSEN

​Åldersgränsen för att få delta i Color Obstacle Rush är 12 år. Är du mellan 12 och 14 år får du delta i sällskap med din målsman. Är du mellan 15–18 år får du delta även utan sällskap av målsman, men måste kunna uppvisa ett tillstånd som undertecknats av din målsman. Barn mellan 12-15 år får delta i evenemanget även i sällskap med en annan vuxen än målsman mot uppvisande av ett tillstånd, som undertecknats av barnets målsman.

Color Obstacle Rush Sverige

LAGANMÄLAN OCH GRUPPRABATT

När du anmäler dig till eventet kan du anmäla antingen endast dig själv eller ett lag. Grupprabatt erhåller man när man är 4 eller fler personer i laget. De första 4 lagmedlemmarna måste registreras samtidigt för att erhålla grupprabatten ( 10% ) i kassan.